Logo

Wat heeft het Land van Kben ouder en kind te bieden?

Wij gaan samen op reis, waarbij wij niet alleen met de ouders en de omgeving, maar juist vooral ook met jouw kind in gesprek gaan. Tijdens deze reis gaan wij op ontdekkingsreis naar het inzicht en begrip dat nodig is om tot concrete en haalbare handvatten te komen voor de meest uiteenlopende uitdagingen die er kunnen spelen in de interactie tussen een kind en zijn omgeving en/of intern.

 

asdf

Kids Community

Er valt veel te vertellen over het belang van psycho-educatie, sociale vaardigheden & executieve functies. Maar niet elk aanbod is geschikt voor een doelgroep die zo’n grote afstand heeft tot de norm en zich onderscheid door een grote diversiteit. Land van Kben biedt een taal die recht doet aan kinderen met een sterke behoefte aan nuancering en een aanpak waar ruimte is voor de specifieke uitdagingen binnen deze doelgroep. Bijvoorbeeld het feit dat kinderen met een intensere emotionele beleving ook een andere leerweg hebben naar het versterken van zelfregulatie.

Binnen onze kids community bieden wij jaarlijks het volgende aan:

Kben: Samen
Wekelijkse bijeenkomsten waarbij het draait om de sociaal emotionele ontwikkeling en het leren begrijpen en ontwikkelen van diverse executieve functies in het contact met ontwikkelingsgelijken.

Kben: Enthousiast
Kwartaal bijeenkomsten voor alle (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen die het net als wij leuk vinden om soms helemaal los te gaan op een specifiek thema. En dan niet alleen de diepte in, maar een onderwerp ook juist in de breedte te verkennen.

Deelname community v.a. 65 Euro per maand

 

Meer weten?

Kids Maatwerk

Wanneer de ontwikkeling van een kind stagneert openbaart zich dit vaak stap voor stap. Het gevolg is een complex geheel aan factoren die de situatie die dan is ontstaan in stand houdt. Alleen door een gedegen en handelingsgericht onderzoek is het mogelijk om tot interventies te komen die een duurzame oplossing en perspectief bieden. Dit is een fundamenteel andere insteek dan het verlangen naar classificatie (bijv. DSM).

Kben: In beeld
Een traject van handelingsgerichte diagnostiek. Uniek in onze aanpak is dat de brug slaan tussen de laatste wetenschappelijke inzichten, de mogelijkheden van de betrokken omgeving en de beleving van een specifiek kind. Bij het in kaart brengen van deze beleving besteden wij extra aandacht aan het activeren van het kind zelf, waardoor er simultaan begrip en een voedingsbodem ontstaat voor de geformuleerde interventies.

Kben: Op reis
Kortdurende interventies gericht op een specifieke (leer)doelstelling. De interventie vind plaats in de vorm van specialistische (individuele)begeleiding tot 6 personen. Centrale thema’s zin het vergroten van inzicht en regie over het eigen handelen.

Kennismaken?

Ouder Community

Maak jij je zorgen of je kind wel lekker in zijn vel zit?
Vermoed je dat je kind hoogbegaafd is?
Heb je behoefte aan advies bij de opvoeding van je hoogbegaafde kind zodat je hem/haar beter kunt ondersteunen?
Loopt je kind op school tegen problemen aan of heb je het idee dat het niet gezien wordt?
Als ouder van een hoogbegaafd en gevoelig kind sta je vaak voor bijzondere dilemma’s en taken.
Wij stellen graag onze kennis, ervaring en netwerk beschikbaar om je te helpen ontdekken hoe je jouw kind het beste kunt ondersteunen zodat het zich kan ontwikkelen tot een gelukkig en stabiel persoon, op een manier die bij jou past.

Kben: Ouder
Maandelijkse bijeenkomsten voor ouders om aan de hand van verschillende thema’s kennis te maken met de taal van Land van Kben. Zo leer je niet alleen dezelfde taal als de kinderen maar krijgen jullie ook zicht op de tips die je direct toe kunt passen in je eigen gezin.

Kben: Welkom
Maandelijkse Inloop momenten voor het stellen van vragen, uitwissellen van ervaringen. Raadplegen van onze bibliotheek of gewoon een lekkere & gezellige kop koffie met peers, want ook voor ouders is het belangrijk om te ervaren dat er meer mensen zijn die met precies dezelfde uitdagingen worstelen.
Thema bijeenkomsten waarin wij met behulp van de taal van land van kben verschillende thema’s uitlichten en handvatten bieden om waardevolle theorie te vertalen naar de praktijk.

Deelname v.a. 30 euro per maand

Ouder maatwerk

Als ouder heb je er vaak al een hele reis op zitten. Niet alleen als ouder van je kind maar ook als belangenbehartiger, tolk en onderhandelaar richting school en andere instanties. Veel ouders geven aan dat dit een lastige rol is waarbij ze continu het belang van hun kind proberen te verengen met de verwachtingen en soms druk van de buitenwereld. Daarnaast lopen ook de spanningen thuis vaak hoog op en dit heeft zijn weerslag op het hele gezin. Wij helpen je graag dergelijke patronen in kaart te brengen en te doorbreken.

Kben: In beeld
Een individueel maatwerk traject waarin wij in kaart brengen wat jullie specifieke situatie nodig heeft. Uniek in onze aanpak is dat de brug slaan tussen de laatste wetenschappelijke inzichten, de mogelijkheden binnen jullie situatie en de beleving van alle betrokkenen. Bij het in kaart brengen van deze beleving besteden wij extra aandacht aan de behoeften van alle partijen zodat er begrip en een voedingsbodem ontstaat voor de geformuleerde tips & interventies.

Kben: Op reis
Kortdurende interventies gericht op een specifieke (leer)doelstelling. De interventie vind plaats in de vorm van specialistische (individuele)begeleiding tot 6 personen. Centrale thema’s zin het vergroten van inzicht en regie over het eigen handelen. Ook het gezamenlijk leren van de dierentaal en in kaart brengen van de invloed van Hoogbegaafdheid binnen het gezin valt onder een Op reis traject.

Community

Deelname aan het community aanbod is alleen beschikbaar voor leden. Als lid krijg(t) je (kind) toegang tot wekelijkse en of maandelijkse activiteiten. Hierbij maken wij gebruik van een vast tarief voor een jaar (Sept – Sept)  of  (Feb – Feb), mocht je gedurende je lidmaatschap behoefte hebben aan extra maatwerk dan ontvang je hierop een korting van 20%.

Het maatwerk aanbod is ook voor niet leden beschikbaar maar dan voor het reguliere tarief.

Contact

Vragen? Stel ze gerust!

Bel Sanne op 06 11 35 44 13
of e-mail sanne@landvankben.nl