Logo

Wat heeft het Land van Kben ouder en kind te bieden?

Wij gaan samen op reis, waarbij wij niet alleen met de ouders en de omgeving, maar juist vooral ook met jouw kind in gesprek gaan. Tijdens deze reis gaan wij op ontdekkingsreis naar het inzicht en begrip dat nodig is om tot concrete en haalbare handvatten te komen voor de meest uiteenlopende uitdagingen die er kunnen spelen in de interactie tussen een kind en zijn omgeving en/of intern.

 

asdf

Psycho-educatie

Er valt veel te vertellen over het belang van psycho-educatie, sociale vaardigheden & executieve functies. Maar niet elk aanbod is geschikt voor een doelgroep die zo’n grote afstand heeft tot de norm en zich onderscheid door een grote diversiteit. Land van Kben biedt een taal die recht doet aan kinderen met een sterke behoefte aan nuancering en een aanpak waar ruimte is voor de specifieke uitdagingen binnen deze doelgroep. Bijvoorbeeld het feit dat kinderen met een intensere emotionele beleving ook een andere leerweg hebben naar het versterken van zelfregulatie.

Individueel, in groepsverband of met een hele klas gaan wij op reis door Land van Kben.  Kinderen leren de 9 dieren kennen met hun verschillende eigen-aardigheden en ontdekken welke dieren in hun eigen Land van Kben de meeste invloed hebben. Ze leren zo op een leuke manier hun eigen belevingswereld kennen en krijgen tegelijk meer begrip van en voor het gedrag van de mensen om hen geen.

 

Meer weten?

handelingsgerichte diagnostiek

Wanneer de ontwikkeling van een kind stagneert openbaart zich dit vaak stap voor stap. Het gevolg is een complex geheel aan factoren die de situatie die dan is ontstaan in stand houdt.

Alleen door een gedegen en handelingsgericht onderzoek is het mogelijk om tot interventies te komen die een duurzame oplossing en perspectief bieden. Dit noemen wij handelingsgerichte diagnostiek en is een fundamenteel andere insteek dan het verlangen naar classificatie (bijv. DSM).

Het is gewoon een mooie manier om te zeggen dat het bij ons altijd gaat om concrete en bruikbare handvatten die effect hebben. Hierbij kijken wij altijd systemisch en dus niet alleen naar het kind zelf, maar ook naar de (on)mogelijkheden van de omgeving en brengen dit allemaal samen in 1 gedragen plan van aanpak.

Bij het in kaart brengen van de beleving van het kind besteden wij extra aandacht aan het activeren van het kind zelf, waardoor er simultaan begrip en een voedingsbodem ontstaat voor de geformuleerde interventies. De beleving van het kind is van cruciaal belang om tot commitment en duurzame verandering te komen.

Kennismaken?

Kben: op Safari (Family)

Ooit een Gorilla boven aan de trap gehad? Knaagt een fanatieke bever de poten onder uw stoel vandaan? Of ziet het huis er regelmatig uit alsof er een kudde Zebra’s doorheen is geraasd? Ga mee op reis, bekijk je gezin in een nieuw licht en leer onze bijzondere en beeldende taal kennen.

Met onze unieke Family Safari nemen wij jullie als gezin op reis langs de 3 eilanden van Land van Kben. Ontdek de patronen die jullie gezin uniek maken en die de dagelijkse interactie kleuren. Benutten jullie ieders talenten? Zijn er mogelijkheden om de onderlinge harmonie verder te versterken? Of zoeken jullie concrete handvatten voor wanneer een lid van het gezin extra aandacht en ondersteuning nodig heeft?

Elke reis door land van Kben is anders, levert een schat aan inzichten en concrete tips op, maar is bovenal ook een veilige en leuke manier om te investeren in de relatie met jezelf en elkaar.

Bekijk onze Kalender of neem contact op voor een exclusieve reis.

Contact

Kben: Ouder

Als ouder van een hoogbegaafd en gevoelig kind sta je vaak voor bijzondere dilemma’s en taken. Je hebt er vaak al een hele reis op zitten. Niet alleen als ouder van je kind maar ook als belangenbehartiger, tolk en onderhandelaar richting school en andere instanties. Veel ouders geven aan dat dit een lastige rol is waarbij ze continu het belang van hun kind proberen te verengen met de verwachtingen en soms druk van de buitenwereld. Daarnaast lopen ook de spanningen thuis vaak hoog op en dit heeft zijn weerslag op het hele gezin. Wij helpen je graag dergelijke patronen in kaart te brengen en te doorbreken.

Individueel of in een kleine groep brengen wij tijdens onze oudercursus in kaart wat jullie specifieke situatie nodig heeft. Uniek in onze aanpak is dat de brug slaan tussen de laatste wetenschappelijke inzichten, de mogelijkheden binnen jullie situatie en de beleving van alle betrokkenen. Bij het in kaart brengen van deze beleving besteden wij extra aandacht aan de behoeften van alle partijen zodat er begrip en een voedingsbodem ontstaat voor de geformuleerde tips & interventies.

Mail ons

Corona

In verband met corona hebben wij een deel van onze activiteiten moeten staken. Dit is soms lastig aangezien de trajecten die wij bij voorkeur op locatie vorm geven vaak ook de trajecten zijn die niet zomaar weken kunnen wachten.
In overleg met alle betrokkenen bespreken wij de mogelijkheden en maken daarbij dankbaar gebruik van de uitgebreide ervaring die wij inmiddels op hebben gedaan met begeleiding, coaching en advies via videobellen.

Ivm privacy maken wij hiervoor uitsluitend gebruik van het platform MS Teams.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Vragen? Stel ze gerust!

Bel Sanne op 06 11 35 44 13
of e-mail sanne@landvankben.nl