Logo

Wat heeft Land van Kben professionals te bieden?

Aan het woord Saskia Stindt, locatieleider bij PCBO de Sjofar Prinses Beatrix en inmiddels Land van Kben ambassadeur. Zij was destijds een van de eersten om Land van Kben binnen het klaslokaal te halen.

Als professional ben je zelf je meest waardevolle instrument en wij stellen dan ook al onze kennis en ervaring in werking om je te ondersteunen dit instrument optimaal in te zetten.

Strategie en DOEkrachtig beleid

Met DOEkrachtig beleid doelen wij op het dichten van de kloof tussen visie en praktijk. Hiervoor putten wij niet alleen uit onze intensieve en specialistische kennis en ervaring met complexe casuïstiek en het thema hoogbegaafdheid, maar ook uit onze ervaring op het gebied van verandermanagement en teamontwikkeling.

Kben:  in Beeld
Met het instrumentarium van Land van Kben is het mogelijk om, net als bij een individu, de talenten en blinde vlekken van een team in kaart te brengen evenals de mate van haar DOEkracht. Door met het team een Kben: in beeld traject aan te gaan wordt het mogelijk om op teamnivo interventies in te zetten waarmee de impact direct ervaarbaar wordt.

Kben: in gesprek
Keukentafelsessies met betrekking tot een thema/vraagstuk/casus. Dit kan individueel maar ook in teamverband. Kernwoorden zijn: laagdrempelig, veilig en praktijkgericht.

Kben: geïnspireerd
Thema bijeenkomsten om kennis en ervaring te delen. Bijvoorbeeld op het snijvlak van zorg/onderwijs met thema’s als uitvalpreventie en
re-integratie van thuiszitters. Maar ook rondom thema’s zoals persoonlijk leiderschap, eigenaarschap & procesmanagement.
Met altijd als uitgangspunt: wat kan wel?

Vrijblijvend kennismaken?

DOEkracht ontwikkeling

Land van Kben behelst een universeel systeem en taal. Met de keuze voor Land van Kben kies je niet louter voor kennisoverdracht, maar ook voor het duurzaam ontwikkelen en versterken van nieuwe vaardigheden. Elke interventie, training of certificering vanuit Land van Kben is een persoonlijke en ervaringsgerichte ontwikkelingsreis waarin allerlei facetten van ons voelen, denken en handelen op een beeldende manier kunnen worden doorgrond. Het resultaat van deze bewuste ontwikkeling is een toename in DOEkracht.

Definitie: DOEkracht
“Het vermogen om adequaat te handelen in het moment zelf OF vanuit een houding van bewust onbekwaam zijn tijdig op zoek gaan naar passende hulp.”

Land van Kben biedt handvatten om dát te zien en doorgronden wat zich op een specifiek moment aandient, bij die persoon en in die setting en daarbij rekening houdend met de eigen bril waardoor je kijkt. Op basis daarvan is het mogelijk om alle beschikbare kennis en ervaring te vertalen naar de meest passende interventie of vroegtijdig tot de conclusie te komen dat je externe expertise nodig hebt.

Deze vorm van ‘Clinical Judgement’ noemen wij DOEkracht en is daarmee een natuurlijke kracht tegen handelingsverlegenheid

Ga je mee op reis?

Ben je als ouder geinteresseerd in Land van Kben?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Land van Kben binnen jouw eigen gezin? Voor jezelf of voor (een van) de kinderen? Lees dan verder op onze aanbod pagina voor ouders.

Aanbod ouders

Vragen? Stel ze gerust!

Bel Sanne op 06 11 35 44 13
of e-mail sanne@landvankben.nl