Logo

Sanne & Liroy

Kracht van beeld

Land van Kben is een model en beeldtaal. Het biedt jong en oud een flexibel instrumentarium om zichzelf, de ander en processen te onderzoeken en begrijpen.

In het onderwijs

Land van Kben beweegt zich als model en beeldtaal feilloos mee met het bevattingsnivo van de ontvanger. Hierdoor is het een uniek instrument binnen het onderwijs. Het kan ingezet worden als lesmethode voor persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie, voor een leerlijn burgerschap, een teamtraining over communicatie & procesmanagement of als vliegwiel voor een cultuurtransitie.

Investeren in Land van Kben is daardoor een investering die zich op alle lagen van de organisatie terug verdiend.

Zoals de bestuurder van een van onze klanten het verwoordde: “Het krachtige is dat Land van Kben als instrument van cultuurverandering echt op alle lagen van de organisatie doordringt en toepasbaar is, van directeur tot leerlingen in de klas.”

Wil je meer weten over de toepasbaarheid binnen het onderwijs? Lees dan het verhaal onze Ambassadeursschool of neem vrijblijvend contact met ons op.

 

onze ambassadeur school

Gids worden?

Gids is een van de termen die wij gebruiken voor de gecertificeerde professionals die met Land van Kben hebben leren werken. Als onderdeel van het certificeringstraject ga je altijd op twee nivo’s aan de slag.

  • Je leert Land van Kben kennen in de context van je persoonlijk en professionele ontwikkeling.
  • Je leert je kennis en ervaring van Land van Kben te vertalen naar je eigen professie.

Voor Land van Kben staat “practice what you preach” namelijk centraal. De mensen die gecertificeerd zijn in het toepassen van Land van Kben werken niet vanuit een nieuw geleerd kunstje maar altijd vanuit persoonlijke ervaring en begrip.

Ze hebben vaak al veel in hun rugzak zitten (bijv ACT, Deep democracy, Insights Discovery, Mbti, Me+U), en geven terug dat Land van Kben helpt in het vinden van een eigen antwoord op de vraag “hoe dan”. Ze vinden bij Land van Kben een dieper begrip van gedrag en processen waardoor er over de breedte van hun instrumentarium een verschuiving plaats vind van kunstje naar kunde. 

Gids training

Ervaringsverhalen