Logo

welke talenten draag jij mee in je rugzak?

Een gezamenlijk beeld

Land van Kben biedt leerlingen de mogelijkheid om hun eigen ontwikkel en leerbehoefte helder in kaart te brengen en daar al op jonge leeftijd meer regie en eigenaarschap over te voeren. Daarnaast is het een taal die docenten en andere onderwijs professionals helpt om hun effectiviteit in tal van onderwijskundige processen te vergroten.

Land van Kben is  meer dan een nieuwe methode. Je kunt het inzetten als instrument in tal van onderwijsthema’s, maar het veranderd vanaf dag 1 de wijze waarop je naar elkaar kijkt en met elkaar communiceert.

Ken uzelf, begrijp de ander

De beeldende taal van Land van Kben is ontstaan uit de behoefte om kinderen en volwassenen te helpen zichzelf en de ander beter te begrijpen. Want zeg nu zelf.. bestaat er zoiets als dé standaard leerkracht, dé manager, dé onderpresteerder, dé kantjes-er-vanaf-loper, dé perfectionist of dé introvert? Labels zijn er voor ons gemak maar ze kunnen ons ook doen vergeten dat achter elk gedrag een unieke belevingswereld schuilgaat.

Wij bieden professionals binnen het onderwijs een model en instrumentarium waarmee ze praktisch vorm kunnen geven aan speerpunten zoals “kind gericht werken”, “versterken pedagogisch tact” of thema’s zoals eigenaarschap en burgerschap.
Waar er vaak een scheiding is tussen methoden voor het kind en methoden voor de professional, is dit met Land van Kben niet nodig.

Ook op organisatie nivo gaan wij uit van wat er al is. Daarom starten wij een implementatie traject altijd met een inventarisatie waarbij wij bepalen waar behoefte zit. Op deze manier gaat het nooit alleen om het implementeren van weer een nieuwe methode, maar om het faciliteren en/of realiseren van een concrete en gedragen ambitie. Daarnaast leert iedereen daardoor Land van Kben persoonlijk kennen en is deze geworteld in persoonlijke ervaring. De professional staat daardoor nooit aan de zijlijn, maar is zijn leerlingen letterlijk voor gegaan.

maak kennis met onze ambassadeur school

Tijden een Safari of Gids training leer je elkaar beter kennen en ervaar je direct de mogelijkheden van onze unieke beeldtaal.

Wat is een Safari?

De methode van Land van Kben

Land van Kben spiegelt de complexiteit van haar oorspronkelijke doelgroep, uitzonderlijke kinderen die elk een unieke benadering nodig hadden om (weer) tot ontwikkeling te komen. Het resultaat is dan ook een complex en meerdimensionaal systeem dat wij vaak samenvatten als een “beeldende taal” met een geheel eigen grammatica.

Doordat Land van Kben meer een taal is dan “weer een andere” methode kun je ook andere, reeds bestaande methodieken sneller en effectiever combineren. Het instrumentarium van Land van Kben is vollop in ontwikkeling, maar ook bestaande methoden en materialen kunnen soepel worden geintegreerd. Daarnaast kunnen methoden die van zichzelf heel talig zijn makkelijk worden verrijkt met beeld om zo een bredere en jongere doelgroep te betrekken.

Meer over het model

Ervaringsverhalen