Logo

Wie zit er achter het Land van Kben?

De mensen van het Land van Kben worden begrijpmensen genoemd. Deze ere titel kregen ze in eerste instantie van kinderen die vaak al heel veel specialisten en experts hadden gesproken, en zich pas voor het eerst bij hen echt begrepen voelden. Inmiddels zijn er ook vele ouders en professionals geweest die hetzelfde hebben aangegeven: informatie is op veel plekken te halen, maar echt begrepen en gezien worden is zeldzaam.

Ze stellen zich graag aan je voor!

Sanne van der Starre begrijpmens

Sanne van der Starre

Directeur en Begrijpmens

‘Je bent echt een Begrijpmens! Je weet niet alleen veel, maar hier voel ik me ook veilig en begrepen.’ De ‘eretitel’ Begrijpmens kwam ter sprake toen ik een groep hoogbegaafde kinderen vroeg waarom ze wél graag naar onze begeleidingsgroep kwamen. Iets wat voor mij de gewoonste zaak van de wereld is, bleek iets bijzonders te zijn. Dit compliment raakte me diep en staat vanaf die tijd op mijn visitekaartje.

Wie zichzelf kent, herkent de ander… Van daaruit kan begrip ontstaan en compassie voor het gedrag van de ander, en van jezelf. Dan ontstaat er ruimte om te kiezen voor dat wat wél werkt, en wat past bij hoe jij je verder wilt ontwikkelen.

Als trainer en coach begrijp, begeleid en train ik al meer dan 20 jaar teams, bedrijven en besturen. Waarbij juist het individu met elk zijn of haar unieke verhaal ook alle ruimte en aandacht krijgt.  Het is tenslotte de persoon die de verandering maakt. Ik ben goed in signaleren, en vind het belangrijk om liefdevol kritisch te zijn en te benoemen waar het echt pijn doet. Zo ontstaat er ruimte voor duurzame groei en kom je als persoon en organisatie echt verder.

Kernwoorden: charismatisch, empathisch, wars van jargon en hokjes denken, doortastend, verbindend, oplossingsgericht, licht chaotisch, altijd nieuwsgierig.

 

Liroy van der Starre

Adviseur en Begrijpmens

Het is een hele kunst om een ander te begrijpen, om begrepen te worden en om jezelf te begrijpen. In onze maatschappij en cultuur ligt de focus erg op presteren, efficiency en protocollen.

Vanuit een diep verlangen in mij om elkaar te begrijpen is Land van Kben ontstaan. Een methode die helpt om zelfreflectie, eigenaarschap en persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Ik geloof dat je een mooier mens wordt als je jezelf hier al op jonge leeftijd in ontwikkelt. In de omgang met anderen en met jezelf heb je daar later veel profijt van. De methode van Land van Kben maakt hierin echt een verschil.

Mijn innerlijke drijfveer om het verschil te maken, mag ik ook inzetten binnen de Nationale Politie. Daar train ik de politieleiders van de toekomst op het thema leiderschap.

Met Land van Kben wil ik de omslag maken naar leren begrijpen en het ontwikkelen van je innerlijke systeem. Als eigenaarschap, persoonlijk leiderschap en zelfreflectie goed worden ontwikkeld, dan volgen prestatie en efficiëntie, waar nu vaak de focus op ligt, vanzelf.

Het is mijn droom dat we meer gaan begrijpen, de ander én onszelf. De wereld zou er dan zomaar menselijker en mooier uit kunnen zien.

Liroy van der Starre begrijpmens

Erve Land van Kben

Maar wij zijn niet alleen. Op dit moment maken wij plannen om op onze nieuwe locatie een eigen centrum voor Land van Kben te ontwikkelen onder de naam “Erve Land van Kben”. Naast een plek om Land van Kben te ervaren en deze taal en methode te leren hopen wij er een echte groeiplaats van te maken waar lettelijk en figuurlijk ruimte is voor ontwikkeling.

meer weten?