Logo

Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

~Huub Oosterhuis

Beeldend tot de kern

Met behulp van onze taal en methode hebben wij belangrijke psychologische principes vertaald naar een beeldend en bijna sprookjes achtig model.

Hiermee maken wij, en de professionals die wij opleiden, complexe thema’s letterlijk zichtbaar en concreet voor jong en oud. Bijvoorbeeld in de vorm van onderwijs op allerlei thema’s die te maken hebben met een beter begrip van jezelf en van daaruit ook de wereld om je heen.

Zelf geven professionals aan dat het hun zelfinzicht en effectiviteit heeft vergroot en een waardevol instrumentarium biedt voor zowel volwassenen als kinderen. Het is daardoor ongeëvenaard in situaties waarin beide doelgroepen samen komen.

Ken uzelf, begrijp de ander

De beeldende taal van Land van Kben is ontstaan uit de behoefte om kinderen en volwassenen te helpen zichzelf en de ander beter te begrijpen. Want zeg nu zelf.. bestaat er zoiets als dé standaard leerkracht, dé onderpresteerder, dé ADHD’er, dé perfectionist, dé HBér of dé introvert? Labels zijn er voor ons gemak maar ze kunnen ons ook doen vergeten dat achter elk gedrag een unieke belevingswereld schuilgaat.

Met onze taal en methoden richten wij ons op professionals die met onze taal en methode willen werken. Met onze methode kijken je makkelijker achter het gedrag en haar labels, verwacht bij ons dan ook geen persoonlijkheidstesten die jou helpen vertellen wie een kind of client is, maar een creatieve en ervaringsgerichte methode die anderen helpt om zichzelf (beter) te leren kennen en zo ook de ander te begrijpen.

Tijdens onze trainingen nemen wij professionals mee op reis ten behoeve van hun eigen professionele ontwikkeling en leren wij hen werken met ons instrumentarium zodat zij, doordat zij hun cliënten en leerlingen zijn voorgegaan, DOEkrachtig(er) worden in hun begeleiding.

De methode van Land van Kben

Land van Kben spiegelt de complexiteit van haar oorspronkelijke doelgroep, uitzonderlijke kinderen die elk een unieke benadering nodig hadden om (weer) tot ontwikkeling te komen. Het resultaat is een complex en meerdimensionaal systeem dat wellicht het best kan worden samengevat als een “beeldende taal” met een geheel eigen grammatica.

Doordat Land van Kben meer een taal is dan “weer een andere” methode kun je ook andere, reeds bestaande methodieken sneller en effectiever combineren. Zo kun je methoden die van zichzelf vrij “droog” zijn verrijken met onze beeldtaal, maar je kunt bijvoorbeeld ook interventies voor volwassenen makkelijker “vertalen” zodat deze ook voor kinderen begrijpelijker worden.

Bekijk methode

Wat levert dat nou op?

Kben: aan het bloggen