Logo

Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

~Huub Oosterhuis

Beeldend tot de kern

Onze Community bestaat uit professionals die Land van Kben inzetten om complexe thema’s letterlijk zichtbaar en concreet te maken voor jong en oud. Bijvoorbeeld in de vorm van onderwijs op allerlei thema’s die te maken hebben met een beter begrip van jezelf en van daaruit ook de wereld om je heen.

Zelf geven professionals aan dat het hun zelfinzicht en effectiviteit heeft vergroot en een waardevol instrumentarium biedt voor zowel volwassenen als kinderen. Spreekt dat jou ook aan?

Ken uzelf, begrijp de ander

Land van Kben is ontstaan uit de behoefte om kinderen en volwassenen te helpen zichzelf en de ander beter te begrijpen. Want zeg nu zelf.. bestaat er zoiets als dé standaard leerkracht, dé manager, dé onderpresteerder, dé kantjes-er-vanaf-loper, dé perfectionist of dé introvert? Labels zijn er voor ons gemak maar ze kunnen ons ook doen vergeten dat achter elk gedrag een unieke belevingswereld schuilgaat.

Met Land van Kben kijk je makkelijker achter het gedrag en haar labels. we werken dan ook niet met persoonlijkheidstesten die jou helpen vertellen wie jijzelf of een kind of client is. We bieden in plaats daarvan creatieve en ervaringsgerichte methodieken en instrumenten die helpen om jezelf (beter) te leren kennen en zo ook de ander te begrijpen.

Dit is slecht een van de nivo’s waarop je Land van Kben toe kunt passen en het unieke is dat je alle nivo’s met elkaar kunt combineren. In one community onderscheiden wij de volgende 3 nivo’s. Gids (gedragsnivo), Begeleider (gedrag- & procesnivo) en DOEkrachtig Professional (Gedrag, Proces & (persoonlijk) leiderschap). Daarnaast zijn er ook inhoudelijke specialisaties waaronder de titel Begrijpmens voor DOEkrachtig professionals met een expertise op Hoogbegaafdheid.

Land van Kben ontwikkeld een eigen Erf waar letterlijk en figuurlijk ruimte is voor ontwikkeling.

meer weten?

De methode van Land van Kben

Land van Kben spiegelt de complexiteit van haar oorspronkelijke doelgroep, uitzonderlijke kinderen die elk een unieke benadering nodig hadden om (weer) tot ontwikkeling te komen. Het resultaat is een complex en meerdimensionaal systeem dat wellicht het best kan worden samengevat als een “beeldende taal” met een geheel eigen grammatica.

Doordat Land van Kben meer een taal is dan “weer een andere” methode kun je ook andere, reeds bestaande methodieken sneller en effectiever combineren. Zo kun je methoden die van zichzelf vrij “droog” zijn verrijken met onze beeldtaal, maar je kunt bijvoorbeeld ook interventies voor volwassenen makkelijker “vertalen” zodat deze ook voor kinderen begrijpelijker worden.

Starten als Gids?

Ervaringsverhalen