Logo

Anders leren = anders doen

Onder de naam “Doekrachtig” bouwen bij op dit moment aan onze eigen school en trainingslocatie op Erve Land van Kben.
Het fundament van ons onderwijs is net zo eenvoudig als dat het uitdagend is. Niet louter praten over, of het consumeren van nieuwe kennis, maar op zoek naar wat jij nodig hebt en daar concreet mee aan de slag.

In de praktijk blijkt ons leerconcept uniek, zowel in aanpak als resultaat, en dat maakt dat deelnemers ervaren dat wij ook wezenlijk iets anders van hen vragen tijdens het leertraject.

 

 

Leerhouding

Ervaringsgericht leren vraagt een onderzoekende houding die verder rijkt dan het ontvangen en accepteren van nieuwe informatie. Het vraagt de bereidheid om, soms al voor het te begrijpen, vanuit ervaring zelf nieuwe kennis en vaardigheden op te bouwen. Kennis over wat jij nodig hebt en de vaardigheid om hier actie aan te verbinden.

Al vanaf de start van onze trainingen nodigen wij daarom uit tot een andere leerhouding. Zo verstrekken wij nooit een reader vooraf, maar bieden wij gedocumenteerde kennis alleen in een later stadium als naslagwerk aan.

Creativiteit

Elk mens start als een lerend wonder, we absorberen de wereld om ons heen en passen ons daar, binnen ons vermogen op dat moment op af. We doen dit voor een belangrijk deel door te kijken en te doen.
Maar gaandeweg raakt dit naar de achtergrond en proberen we steeds meer van die rijke genuanceerde wereld te vangen in tekst.  Maar iedereen begrijpt dat je een plaatje van een bloem veel sneller werkt om hetzelfde “beeld” bij iets te krijgen dan een textuele omschrijving daarvan.

Binnen ons onderwijs maken wij daarom veel gebruik van verbeelding en nodigen wij leren wij mensen om weer open en creatief naar zichzelf en hun omgeving te kijken.

Kunnen volgt doen

Voor een ander resultaat moet je soms ook echt andere dingen doen.
Zo komen wij vaak mensen tegen die ons bijvoorbeeld zo hun MBTi of Insights discovery profiel kunnen vertellen. Ze weten inmiddels prima waar hun eigen voorkeuren liggen of wat de dominante kleuren of drijfveren zijn binnen hun team. Maar wat nu? Hoe gebruik je die kennis nu concreet om een vervolgstap te zetten? Hoe krijg je mensen uit hun hoofd en de theorie en in het (nieuwe) handelen?

Tijdens ons onderwijs maken wij de theorie ervaarbaar zodat je niet alleen weet wat je in jouw nieuwe situatie zou willen en kunnen doen. Maar dat je hebt ervaren dat je het ook daadwerkelijk kan.

Waarin wil jij van willen naar kunnen?

Herken je die situaties waarin je je handelingsverlegen voelt? Het is niet zozeer dat je totaal geen idee hebt wat je moet doen, maar het zit hem meer in de vraag: hoe?  “hoe pas ik de theorie in dee casus toe?”.

Als dit de vraag is waar je mee worstelt dan is ons trainingsaanbod perfect voor jou.

Tijdens onderstaande voorbeeld trainingen gaan we namelijk niet alleen op zoek naar de kennis die je zou willen verdiepen of verbreden, maar ook specifiek op de vraag hoe jij dit effectief in je praktijk toe kunt passen?

Kben: Op Safari

Een andere visie op gedrag en sturing
Tijdens onze Safari workshop maak je kennis met ons model en onze dierentaal. De verschillende dieren zijn een weergave van verschillende typen gedrag bij jezelf en je omgeving. Het is expliciet geen typologie maar een beeldende kijk op de verschillende gedragsstijlen en strategieën die mensen bewust en onbewust toe kunnen passen.
Daarnaast krijg je concrete handvatten om hier binnen je eigen omgeving direct je voordeel mee te doen. Wanneer je deze training volgt met een team krijg je op een vriendelijke en veilige manier zicht op elkaar talenten, en de kansen om jullie samenwerking en communicatie verder te versterken.

 • Inzicht eigen talenten en uitdagingen
 • Inzicht kansen en mogelijkheden in vergroten eigen effectiviteit
 • Zicht op cultuur binnen jouw team (en communicatie stijlen)
 • Handvatten vergroten eigen impact
 • Handvatten versterken eigen interactie/communicatie

Wil je incompany kennismaken met Land van Kben? Neem dan contact met ons op.

 

Kben: DOEkrachtig

Dat kunnen doen wat de situatie of het proces van je vraagt, zelfs als je het antwoord niet hebt.

Herken je die situaties waarin je je handelingsverlegen voelt? Als er iets is wat je niet weet dan zou je dat prima in een boek op kunnen zoeken of aan iemand kunnen vragen. Maar dat is het niet alleen. Het is niet zozeer dat je totaal geen idee hebt wat je moet doen, maar het zit hem meer in de vraag “hoe pas IK dit NU in DEZE CASUS toe?”.

Als dit de vraag is waar je mee worstelt dan is deze training perfect voor jou. Tijdens dit traject gaan we namelijk niet alleen op zoek naar de kennis die je zou willen verdiepen of verbreden, maar ook specifiek op de vraag hoe jij dit effectief in je praktijk toe kunt passen?

Deze training draait helemaal om DOEkracht.

Elke deelnemers gaat aan de slag met een persoonlijk ontwikkeldoel om daarin de eigen DOEkracht te versterjebn

Daarvoor gaan we op een energieke, ervaringsgerichte manier aan de slag met positieve en voorwaartse houding. Natuurlijk staan we stil waarom iets niet lukt, maar alleen om scherp zicht te krijgen op wat dan wél. De kracht van de DOEkracht training is dat wij een actueel ontwikkeldoel gebruiken als uitgangspunt om ook (meer) regie te krijgen over je eigen ontwikkeling in de toekomst. Lees ik daar: twee vliegen in één klap?

 • Versterken eigen reflectie
 • Versterken regie over eigen handelen
 • In staat eigen ontwikkeldoel SMART te formuleren
 • In staat het ontwikkeldoel te vertalen naar ontwikkelplan
 • In staat een persoonlijk ontwikkelplan uit te voeren
 • In staat om eigen handelen aan te passen.
 • Vergroten eigen DOEkracht

Kben: Leider

De kracht van voorbeeldig gedrag

In onze leiderschapstrainingen beginnen wij altijd met een uitgebreide analyse van de huidige situatie en de gewenste/benodigde groei. Wanneer iemand al een functie bezit als leidinggevende verdient het de voorkeur om de leerdoelen voor het traject samen met de werkgever te formuleren. Ben je zelf eindverantwoordelijk? Dan is het goed om een critical friend aan te wijzen en te laten aansluiten bij het proces.

Doordat wij werken met kleine groepen is er altijd voldoende ruimte voor maatwerk en differentiatie. Daarnaast maakt de sterke focus op een concreet eigen leerdoel dat elk traject uniek is en zijn eigen dynamiek heeft. Bovendien kan een en kan meerdere keren en op verschillende fases in je ontwikkeling of carrière worden doorlopen.

 • Inzicht in eigen leiderschapsvoorkeur
 • In 8 alternatieve leiderschapsstijlen
 • In staat om te schakelen tussen minimaal 3 stijlen
 • In staat om leiderschapsbehoefte van medewerkers in te schatten
 • In staat om benadering af te stemmen op deze leiderschapsbehoefte.

Vragen? Stel ze gerust!

Bel Sanne op 06 11 35 44 13
of e-mail sanne@landvankben.nl