Logo

Kort Cyclisch

Land van Kben levert maatwerk en onderscheid zich in haar effectiviteit en flexibiliteit. Dit komt in belangrijke mate door onze visie op zorg en de wijze waarop wij dit met de 3 I’s vormgeven.

Maar wat zijn die 3 I’s dan precies?

Inventariseren

Elk traject beginnen wij met een uitvoerige inventarisatie van de huidige situatie.

 • Om welk probleem of vraagstuk gaat het?
 • Wie heeft er last van?
 • Wat zijn de belangrijke kenmerken?
 • Hoe ziet de gewenste situatie er uit?
 • Welke factoren staan dit mogelijk in de weg en welke kansen liggen er?

Hierbij dichten wij de belevingswereld van de “probleemhouder” een grote zwaarte toe. Neem het voorbeeld van de ouders en leerkracht die een probleem zien in het onderpresteren van een kind, terwijl dit kind zelf wellicht de beleving heeft dat hij/zij een ideale en comfortabele schoolcarrière tegemoet ziet.

Intervenieren

Simpel gezegd gaat het er na de inventarisatie om dat de bevorderende factoren worden ingezet om de belemmerende factoren te neutraliseren.

Concreet krijgt dit in de praktijk op verschillende manieren vorm:

 • Is er eerst meer begeleiding nodig op het gebied van zelfreflectie?
 • Moeten er aanpassingen worden gedaan in de omgeving?
 • Is er een veilige (tijdelijke) omgeving nodig om nieuwe vaardigheden te oefenen?

In deze fase ligt de nadruk op de onderlinge afstemming en communicatie en plukken wij de vruchten van de dan reeds opgebouwde gemeenschappelijke taal. In deze interactie kunnen wij samen op zoek naar die interventies die het meeste opleveren, daarnaast verhoogd dit proces de betrokkenheid en het eigenaarschap.

Integreren

In de laatste fase bekijken wij de opgedane ervaringen en de voortgang die er is geboekt. Op basis daarvan staat alles in het teken van de integratie/ overdracht naar de (gewone) praktijk.

 • Wat is er nog nodig om de geleerde lessen optimaal te borgen in een nieuwe normaal?
 • Hoe kunnen wij de vinger aan de pols houden?
 • Wat doen we wanneer we toch merken dat het toch nog niet zelfstandig lukt?

SPINterventie

Dit gehele traject ondersteunen wij met behulp van de SPINterventie materialen. Deze materialen zijn geheel in de stijl van Land van Kben ontwikkeld en geïnspireerd door bewezen methoden en technieken uit het bedrijfsleven.

Enkele concrete voorbeelden zijn:

 • SPINterventieplan: Een volledig trajectplan op max 2 A4 vanuit de A3 methode.
 • Spinnenweb: Een analyse van de koppeling tussen je handelen en (on)gewenste resultaten vanuit methodisch/systemisch werken
 • Kikkerweb: Beeldende TODO list management. Canban methode

“Dit is echt een totaal andere manier van kijken”

Benieuwd naar ons Model en de methodieken en instrumenten die wij ontwikkeld hebben?

het Model

Vragen? Stel ze gerust!

Bel Sanne op 06 11 35 44 13
of e-mail sanne@landvankben.nl