Logo

op Reis

Bewust of onbewust zijn wij allemaal op reis. Naar een diploma, nieuwe baan, meer vrijheid¬† of…
Maar soms slijten er paden in die wij eigenlijk niet meer zouden willen bewandelen en die ons mogelijk zelfs afleiden van de geplande bestemming. Dit zijn de belemmerende patronen die kunnen ontstaan in onze eigen handelen maar ook vooral in de interactie met anderen.

Ga mee op Reis en we helpen je een nieuwe koers uit te zetten.

Wat we doen

Tijdens een Kben: Op reis traject helpen wij om vanuit een nieuw perspectief te analyseren wat de situatie nodig heeft met als doel het opstellen van een plan van aanpak. Een essentieel onderdeel van dit proces is het vergoten van het zicht op jouw eigen rol en invloed, omdat hierin de belangrijkste sleutel ligt tot een duurzame verandering.

Elk traject bestaat uit 3 fasen: Inventarisatie, Interventie & Implementatie
Kenmerkend aan een op Reis traject is dat wij op een beeldende en ervaarbare manier steeds weer de vertaling weten te maken van de theorie naar de praktijk.

Een op Reis traject kan op verschillende manier gevolgd worden. Als een van onze kleinschalige cursussen of een volledige maatwerk traject.

Neem contact op

Samen op Reis

Hoogbegaafde en hoogsensitieve kinderen kunnen in het dagelijks leven een grote afstand voelen tot hun leeftijdsgenoten. Op school bevinden zij zich vaak onder kinderen van dezelfde leeftijd, maar met een ander ontwikkelingsniveau en een andere belevingswereld.

Ook door ouders, leerkrachten en zorgprofessionals worden ze niet altijd begrepen. En dat terwijl juist deze groep, met hun rijke emotionele beleving en cognitieve vaardigheden, een sterke behoefte heeft aan écht begrip en connectie. Hierdoor kunnen verstorende patronen ontstaan.
Bij Land van Kben hebben wij aandacht voor het individuele kind, met alle bijbehorende talenten, uitdagingen, complexiteiten en nuances.

Tijdens Kben: Samen op Reis komen kinderen in 3 sets van 3 wekelijkse bijeenkomsten in een veilige, gezellige setting in contact met ontwikkelingsgelijken. Onder specialistische begeleiding werken de kinderen aan hun sociaal-emotionele vaardigheden en executieve functies. Dit alles wordt verpakt in leuke, interactieve activiteiten en spelletjes, want er is geen betere basis voor leren dan spelen.

Wanneer een Kind vastloopt

Kben: In Beeld is een maatwerk traject bestaande uit een combinatie van een Safari en een Reis.

Hierbij brengen wij de beleving van het kind in kaart voor zijn omgeving en besteden wij extra aandacht aan het activeren van het kind zelf. Hierdoor instaat er simultaan begrip en een voedingsbodem voor de geformuleerde interventies. De beleving van het kind is van cruciaal belang om tot commitment en duurzame verandering te komen.

Dit traject leent zicht optimaal voor HB kinderen die vastlopen thuis en/of binnen het onderwijs en de professionals die zoek zijn naar concrete handvatten in situaties van handelingsverlegenheid.

Vragen? Stel ze gerust!

Bel Sanne op 06 11 35 44 13
of e-mail sanne@landvankben.nl